Gemeente Rucphen wordt samen met inwoners klimaatbestendig

Rucphen – Samen gaan we de strijd aan tegen natte voeten en schade door extreme droogte.
De gemeente Rucphen gaat net als alle andere Nederlandse gemeenten aan de slag om klimaatbestendig te worden. Het doel is om schade door grote wateroverlast en droogte zo veel als mogelijk te beperken. In het plan Klimaatbestendig Rucphen staat de koers die we als gemeente willen varen om uiterlijk in 2050 klimaatbestendig én waterrobuust ingericht te zijn. Dit kunnen we niet alleen. Samen met het Waterschap, woningcorporatie Thuisvester, de ZLTO, het Groene Platform én onze inwoners gaan we samen aan de slag.

Wateroverlast en extreme droogte.
We krijgen in Rucphen, net als in de rest van Nederland, te maken met steeds extremer weer. Het gaat vaker en harder regenen, er komen meer en langere hittegolven en de bodem droogt steeds verder uit. Deze veranderingen zorgen voor overlast en schade voor zowel mens als natuur. Om ervoor te zorgen dat hevige neerslag niet leidt tot schade aan gebouwen, wegen en voorzieningen, moet (regen)water zoveel mogelijk de ruimte krijgen. Tegelijkertijd moet regenwater kunnen infiltreren en zo lang mogelijk vastgehouden worden in de bodem om ervoor te zorgen dat langdurige droogte niet leidt tot schade aan gebouwen, fundering, landbouw en natuur.

Inwoners en ondernemers.
Door middel van stresstesten is onderzocht waar de knelpunten binnen de kernen van Rucphen liggen en op welke manier we dit aan kunnen pakken. Wethouder Martijn Gijzen: “Met diverse maatregelen en acties gaan we Rucphen de komende jaren klimaatbestendig maken en lossen we knelpunten in de openbare ruimte op door bijvoorbeeld herinrichting. Dit draagt bij aan het gezonde en prettige leefomgeving voor iedereen, maar daar hebben we ook de hulp van onze inwoners bij nodig. Het merendeel van het gemeentelijk oppervlak is immers eigendom van bijvoorbeeld inwoners en ondernemers en dus kunnen wij het niet alleen.”

Zelf aan de slag.
In het plan van aanpak Klimaatbestendig Rucphen staan dan ook niet alleen de ambities qua grootschalige projecten waar we als gemeente mee aan de slag gaan, maar zeker ook acties die inwoners, ondernemers en andere partijen al dan niet met hulp van de gemeente zelf uit kunnen voeren. Van het vervangen van tegels door groen tot het kiezen voor groene daken en van tuinen beter bestand maken tegen droogte tot het afkoppelen van regenpijpen van het riool.

Benieuwd naar het beleidsplan Klimaatbestendig Rucphen?
We delen het graag met u. Het ontwerp Beleid Klimaatbestendig Rucphen ligt met ingang van donderdag 14 juli tot en met woensdag 10 augustus ter inzage op het gemeentehuis. U kunt zich hiervoor melden bij de receptie. Digitaal is het stuk in te zien via onze website. Tijdens de genoemde periode kan iedereen zijn inspraakreactie schriftelijk kenbaar maken bij burgemeester en wethouders, Postbus 9, 4715 ZG Rucphen.