Geen huis aan huis verspreiding van de Willebrorder

Aangeleverde berichten of nieuwe ontwikkelingen zullen we via deze site en facebook plaatsen. Wanneer u iets wilt aanleveren kan dat natuurlijk via email: willebrorder@planet.nl